Xây dựng các công trình khách sạn, chung cư , nhà xưởng công nghiệp

1> Tính toán và thi công Phần Ngầm công trình cao tầng

2> Tổ chức và thi công phần thân cao tầng

Thiết kế và thi công -Design & BUILD

Thiết kế và thi công -Design & BUILD