Công trình CICILIA HOTEL

Công trình khách sạn Sand hotel bao gồm 18 tầng , tổng diện tích sàn 8200m2. Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng