khách sạn GOPATEL

Công trình có tổng diện tích sàn 5000 m2, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng