PAROSAND HOTEL

Tổng thầu : Công Ty Xây Dựng Hợp Thành Phát Công ty Thiên Tân đảm nhiệm phần xây lắp.